Je bent hier: Home / Privacy Statement

Privacy Statement

MaakContent vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang! Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer en dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel via deze website verschaft of die reeds in bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Bovendien kun je deze website anoniem raadplegen.

MaaktContent verstrekt geen persoonsgegevens aan derden
Indien je via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar je naam en (e-mail)adres door te geven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de opgevraagde dienst te verlenen en te administreren, en voorts om je van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. MaaktContent verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij MaaktContent daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beschermen van de persoonsgegevens naar servers
Om operationele en technische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar servers van andere landen buiten de Europese Unie. Mocht dit het geval zijn, dan nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Website en cookies
Je bezoek wordt anoniem geregistreerd, met als doel op het vergaren van gebruiksstatistieken. Door middel van cookies krijgt MaaktContent inzicht in de meest bekeken pagina’s en het aantal bezoeken op de website. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de website te optimaliseren voor bezoekers en hen direct veel opgevraagde informatie te bieden. Meer over cookies vindt u bij Cookiewetgeving.

Scroll To Top