Je bent hier: Home / Disclaimer

Disclaimer

header-disclaimer-maaktcontent

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u stuurt naar MaaktContent dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan MaaktContent ter beschikking stelt, geldt dat MaaktContent handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst MaaktContent naar haar Privacy verklaring, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid
MaaktContent zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MaaktContent kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. MaaktContent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer MaaktContent hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. MaaktContent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MaaktContent worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van MaaktContent. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaaktContent is het niet toegestaan links naar de websites van MaaktContent weer te geven.

Intellectuele eigendomsrechten
MaaktContent, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaaktContent.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar MaaktContent stuurt, kunnen onveilig zijn. MaaktContent raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan MaaktContent te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan MaaktContent te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright 2014 | MaaktContent

Scroll To Top